Fysiotherapie

Fysiotherapie is op te delen in: oefentherapie, fysische therapie en massage. In onze praktijk in Nijmegen en Wijchen hebben wij er bewust voor gekozen om mensen te behandelen door middel van actieve revalidatie. Actieve revalidatie is revalideren door middel van functionele oefeningen en training.

Snel hulp bij uw klachten?

De behandeling

Een behandeling van onze therapeuten kan verschillende doelen hebben. Denk aan het verbeteren van de mobiliteit van een gewricht, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Niet alle klachten gaan zomaar weg. In dat geval begeleiden wij de patiënt bij het leren leven met een beperking en het terugkeren in het arbeidsproces. Onze fysiotherapeuten behandelen patiënten, met of zonder verwijzing van een arts.

Werkwijze

Fysiotherapie begint met een intake. Mocht u via de Direct Toegang Fysiotherapie binnenkomen wordt er eerst een screening verricht door de fysiotherapeut. De intake bestaat uit een vraaggesprek en uitvoerig lichamelijk onderzoek. Daarnaast worden uw persoons-, verzekerings- en verwijsgegevens opgenomen. Als wij iets voor u kunnen betekenen stellen we een behandelplan op. U kunt uitgaan van een behandelfrequentie van 1 tot maximaal 3 consulten per week.

Om u te kunnen behandelen middels actieve revalidatie moeten een aantal randvoorwaarden goed zijn. Zo moet er een wenselijke gewrichtsmobiliteit aanwezig zijn. Het kan dus noodzakelijk zijn om eerst manuele therapie te ondergaan om voor de juiste mobiliteit te zorgen. Daarna kunnen we verder met de behandelingen die vallen onder actieve revalidatie.

B.I.G. geregistreerde fysiotherapeuten

Onze therapeuten in Nijmegen en Wijchen zijn geregistreerd in het B.I.G. en kwaliteitsregister voor fysiotherapie en manuele therapie. Wij werken volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

maak een afspraak

Heeft u lichamelijke klachten die u belemmeren in uw activiteiten? Maak nu een afspraak bij Jager van der Kamp Fysiotherapie! Tijdens de intake en eerste behandeling brengen we in kaart wat de oorzaak van uw klachten is, om tot een goed behandelplan te komen.